Osiguravanje kvalitete

 

fischauge-webKontrola kvalitete nam je vrlo važna, stoga bi polaznik tečaja tokom cijele svoje obuke trebao biti dobro informiran; on mora biti upućen u to što se od njega u tečaju očekuje i ispunjava li postavljene zahtjeve. Instruktor također mora u svakom trenutku znati kako njegovi kandidati napreduju.

Zato tokom  svakog tečaja  instruktor vodi kontrolne tabele, putem kojih provjerava je li njegov kandidat uspješno odradio vježbu ili je vježbu potrebno ponoviti.

Bilješke su kodirane i drugi instruktori koji poznaju kod mogu u svakome trenutku zamijeniti dotičnog instruktora ako se za to ukaže potreba.

Polazniku tečaja ova kontrola omogućuje, da ponovno s instruktorom prođe vježbe koje mu nisu sjele, kako bi mogao ispraviti pogreške; naravno onoliko puta dok vježba nije obavljena bez greške. Takvim sustavom kontrole kvalitete instruktor uvijek ima potpun pregled nad određenim tečajem i može prilagoditi svoje metode podučavanja pojedinoj potrebi/slabosti polaznika.

IRTDA u svom sustavu obuke ima kontrolnu anketu, koju polaznici ispunjavaju u pravilnim vremenskim razmacima, kako bi se osiguralo daljnje provođenje tečajeva  prema IRTDA smjernicama. Slijedeći instrument kontrole kvalitete je ispunjavanje prijavnog obrasca i ovjera ronilačkog logbooka, kojima instruktori kao i polaznici tečajeva, potvrđuju kompletnu obuku.

Ukoliko smatra da je obuka nekompletna, svaki se polaznik tečaja ima pravo obratiti sjedištu IRTDA saveza i iznijeti svoj slučaj. Zatim se provodi istraga i ukoliko se potvrde izjave polaznika, tijelo zaduženo za osiguranje kvalitete odlučuje o posljedicama za instruktora, koje mogu sezati i do oduzimanja licence za školovanje.

IRTDA po tome pitanju stavlja aspekte sigurnosti i kvalitetu obuke na prvo mjesto.