Managing Course Director

Tvoj najveći izazov kao menadžer

manager course director
Zadaci Course Director-a te ne ispunjavaju i osjećaš se spremnim za više?
Smatraš da tvoj menadžerski talent može koristiti rekreativnom ronjenju u tvojoj zemlji?
Onda je Manager Course Director pravi posao za tebe. Kao Manager Course Director imati ćeš zadatak preuzeti sve obveze u ime IRTDA – ti jesi IRTDA. U jednoj državi može raditi jedan Manager Course Director ili više njih; ovisno o potrebi.

Faktor zabave
  • Ti si ogranak IRTDA i surađuješ direktno s glavnim uredom. To uključuje sve – od razrade materijala za obuku do organiziranja skupova i promotivnih nastupa.

Tvoj izazov
  • Kao Manager Course Director nosiš dio odgovornosti za razvoj IRTDA u svojoj zemlji i zadužen si za njezino širenje.

Preduvjeti:
  • Certificirani Course Director
  • Daljnji preduvjeti biti će ti objašnjeni tokom opsežnog razgovora u glavnom uredu. Oni se ne mogu generalizirati, budući da svaka zemlja ima različite zakone i zahtjeve.
Tvoj novi život u glavnom uredu IRTDA
  • U svom novom zadatku se možeš iskazati kao najviši Course Director i Manager. Uspjeh i budućnost IRTDA u tvojoj zemlji uvelike ovise o tvojem djelovanju.