Kwaliteitszekerheid

 

fischauge-webKwaliteitscontrole is voor ons belangrijk
 
De student moet tijdens zijn gehele opleiding altijd worden geïnformeerd over wat van hem vereist wordt tijdens de duikcursus en of hij aan de vereiste prestatiedoelstellingen voldoet. Maar ook de duikleraar moet altijd een overzicht hebben wat zijn studenten weten.

Voor elke cursus gebruikt een instructeur een trainingsslate, waarmee hij kan controleren of zijn protegé de vereiste oefeningen ook werkelijk beheerst. De kandidaat kan hierin op ieder moment inzicht krijgen.

Goede, begrijpelijke adviezen zijn belangrijk om bepaalde doelstellingen te verwezenlijken.

Voor de student betekent dit dat hij de oefeningen die hij nog niet goed beheerst met zijn instructeur kan door praten, zodat fouten beter kunnen worden gecorrigeerd.
Met een dergelijk systeem voor kwaliteitscontrole heeft een instructeur is altijd een compleet overzicht van elke cursus en kan hij zijn lesmethode aanpassen aan de specifieke behoeften en zwakke punten van de cursus kandidaten.

IRTDA heeft in zijn systeem van de opleiding een cursus controlerapport die de cursuskandidaat op gezette tijden krijgt om in te vullen, dit om te zorgen dat de cursussen volgens de richtlijnen van de IRTDA verlopen. Een ander kwaliteitsinstrument is het invullen van het brevet aanvraagformulier en een checklist waar zowel de student als leraar met hun handtekening bevestigen dat de opleiding volledig is voltooid.

Was dit niet het geval, dan kan elke student kan zich tot het hoofdkantoor wenden om zijn zaak toe te lichten. Het proces wordt vervolgens beoordeeld door het hoofdkantoor en als de beschrijvingen van de student juist blijken, beslist een kwaliteitsgarantie commissie over de gevolgen voor de instructeur, met inbegrip van de intrekking van de opleidingslicentie.

IRTDA hecht er groot belang aan dat de veiligheid en de kwaliteit van de opleiding altijd voorop staat.