Managing Course Director

Je grootste uitdaging voor jou als managermanager course director

De taken van een Course Director raken nooit op en je leeft je er steeds meer in?

Je bent van mening dat je je managertalent voor de duiksport nuttig kan gebruiken in uw land?

 

Dan is de juiste baan voor je: de Manager Course Director. Deze heeft de opgave om in zijn land alle verplichtingen namens IRTDA waar te nemen - je bent IRTDA. In een land, kunnen naar behoefte een of meer Managers Course Director actief zijn.

 

Het punt plezier

U bent de buitenpost van IRTDA en werkt nauw samen met het hoofdkantoor. Dit kan van ontwikkeling van lesmateriaal tot de organisatie van beurzen en promotionele optredens zijn.

Je uitdaging

Als Course Director Manager bent u verantwoordelijk voor de ontwikkeling van IRTDA in uw land en zorgt dat IRTDA verbreid wordt

Voorwaarden

  • Gebrevetteerd Course Director
  • Andere eisen worden meegedeeld na een diepgaand gesprek op het hoofdkantoor. Dit kan niet gegeneraliseerd worden, omdat elk land andere wetten en voorschriften heeft

Je nieuwe leven in het IRTDA Office Team

 

In je nieuwe rol kan je je als de hoogste Course Director en Manager verwezenlijken. Het succes en de toekomst van IRTDA in je land hangt grotendeels af van je werk.