Wetenschapsduiken

research diver

Wetenschapsduiken is een zeer fascinerend gebied van duiken, omdat de inhoud en zwaartepunt altijd individueel kan worden aangepast aan de verblijfplaats. In het kader van deze specialty worden de onderwerpen ecologie en milieu meer in detail behandeld.

Cursisten krijgen een grondige kennis over het ecosysteem van de onderwaterwereld en de daarin voorkomende levende organismen.

De wetenschappelijke opgeleide duikers vallen daarom misschien meer bijzonderheden op bij hun duiken in de onderwaterwereld dan een leek.

Inhoud van de cursus:

  • Zoetwater ecologie
  • Zoutwater ecologie
  • Waterkwaliteit
  • Planten en Dieren 
  • Evaluaties van de monsters, voor zover de Natuurbeschermingswet dit toelaat

Na succesvolle afronding van de theoretische opleiding onderneem je vier open water duiken in verschillende wateren. Zo krijgt u de gelegenheid, de verschillen in de ecosystemen met elkaar te vergelijken